obrazok t2

Testy s možnosťami

Zdá sa ti klasický test nudný ? Tak si vyber jednu z troch ponúkaných možností !

obrazok t

Testy

Už si naučený ? Je na čase overiť si svoju pamäť.

obrazok s

Slovíčka

Tvoria základ každého jazyka. Tu ich nájdeš z angličtiny a nemčiny.

Slovíčka z nemčiny - Kniha - priateľ človeka


  
SlovíčkoPreklad
bájkae Fabel
báseňs Gedicht
básnikr Dichter
bibliae Bibel
čítaniee Lektüre
čitateľr Leser
dobrodružstvos Abenteuer
encyklopédiae Enzyklopädie
hlavná postavae Hauptfigur
ilustráciae Illustration
kapitolas Kapitel
kníhkupectvoe Buchhandlung
knižnicae Bibliothek
legendae Legende
manuáls Handbuch
nakladateľstvor Verlag
napínavýspannend
obsahs Inhaltsverzeichnis
odborná literatúrae Fachliteratur
opisovaťbeschreiben
poéziae Poesie
postavae Gestalt
poviedkae Erzählung
príbehe Geschichte
prózae Prosa
románr Roman
rozprávkas Märchen
spisovateľr Schriftsteller
učebnicas Lehrbuch
úvode Einleitung
 1 2 > 

Klávesové skratky

ÄALT + 142
ßALT + 225
öALT + 0246
ÖALT + 0214
üALT + 0252
ÜALT + 0220

Novinky

06.03.2012
Vylepšené vyhodnotenie testov, prerobená sekcia "moje slovíčka" + pár detailov.

24.01.2012
Spustenie webu do prevádzky. Prajem príjemné učenie :)